Η Τεχνική Εταιρεία  ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε.  δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2014.

Η ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης και κατασκευής έργων , καθώς και  την ανάληψη διαγωνισμών δημοσίων έργων.

Η ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. είναι 100% Ελληνικού Ενδιαφέροντος, δραστηριοποιείται, εκτός από τον τομέα κατασκευής Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων και στην προμήθεια υλικών Δημοσίου  και  στην παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών διαχείρισης Έργων – Project Management και Μελέτες.

Στο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι σήμερα, η ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. αναπτύχθηκε εκτελώντας κυρίως Ιδιωτικά έργα.
Εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη Τεχνική Εταιρία αναπτύσσοντας τις συνεργασίες της με αρχιτεκτονικά γραφεία, Δημόσιους φορείς και ιδιώτες προσθέτοντας νέα  μέλη στην ομάδα που την απαρτίζουν.

Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση, Δημοσίων Έργων μεγάλης κλίμακας  και ιδιωτικών έργων (Οικοδομικά, Οδοποιία, Υδραυλικά, κ.λ.π), ως στελέχη Τεχνικής Εταιρείας 7ης Τάξεως.

Το εργοληπτικό της πτυχίο ανήκει στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για  τις κατηγορίες έργων : Οικοδομικά – Οδοποιίας – Υδραυλικά – Λιμενικά .