Η εταιρεία συνεργάζεται, όχι περιοριστικά αλλά επιλεκτικά, με το κάτωθι επιστημονικό προσωπικό, λόγο της εξειδικευμένης γνώσης τους σε θέματα που αφορούν την, κατά περίπτωση, φύση κάθε έργου ή δραστηριότητας, που αναλαμβάνει.

  • ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & Συνεργάτες, Αρχιτεκτονική – Αρχιτεκτονική τοπίου, (Ξενοδοχειακός σχεδιασμός – Μελέτη – Interior design).
  • ARCVIRO Σ. ΔΑΣΑΚΛΗΣ – Γ. ΣΙΓΑΛΟΣ Ο.Ε., Περιβαλλοντολόγοι, (Διαχείριση Περιβάλλοντος & Εφαρμογές GIS).
  • ΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Μηχ. Μηχανικός (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες)
  • ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Μελέτες -αδειοδοτήσεις έργων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)