Τα στελέχη της ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ, μαζί με τους συνεργάτες της, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν την τακτοποίηση ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.4178/13.

Για την διαδικασία τακτοποίησης χρειάζεται:

01 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ
– Προέλεγχος για αυθαιρεσίες αν υπάρχουν
– Φωτογραφίες, Τίτλοι, Σχέδια ακινήτου.
– Ο έλεγχος τίτλων & σχεδίων.

02 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
– Βασική προκοστολόγηση Αυθαιρεσιών.
– Κοστολόγηση απαιτούμενων διαδικασιών.

03 ΑΝΑΘΕΣΗ
– Ανάθεση Ανάληψη
– Ιδιωτικά συμφωνητικά.
– Ενημέρωση πελάτη για τρόπους πληρωμής , ανάλυση των φάσεων ένταξης στον νόμο
– Συνεχή ενημέρωση ενεργειών

04 ΕΝΤΑΞΗ
– Αυτοψία και μετρήσεις του ακινήτου
– Αρχική ένταξη στο Νόμο
– Υπαγωγή στο Νόμο και ολοκλήρωση των απαιτούμενων.

05 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
– Ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης