Διαμόρφωση Κέντρου Ψυχοκινητικής Θεραπείας στα Βριλήσσια

Διαμόρφωση Κέντρου Ψυχοκινητικής Θεραπείας στα Βριλήσσια

Το «Εργαστήρι Ψυχοκινητικής | Playgym», αρχικά εγκατεστημένο στο Χαλάνδρι, προχώρησε σε επανεγκατάσταση σε ένα μεγαλύτερο χώρο, ο οποίος επιλέχθηκε σε συνεργασία με το μελετητή και  τον  κατασκευαστή  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  εξαρχής  η  δυνατότητα  που  είχε  για λειτουργική χρήση και να…

Περισσότερα...