Η Έργων Ανάλυσις έχει εκτελέσει με μεγάλη επιτυχία έργα σε φορείς του Δημοσίου.