Η εμπειρία των μελών της ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ  σε μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα όλων των κατηγοριών ( οικοδομικά , οδοποιία , λιμενικά ) και η συνεχής ενασχόληση τους  με το κατασκευαστικό αντικείμενο και την διαχείριση αυτού καταστούν την εταιρία μας ικανή για την διαχείριση και υλοποίηση ιδιωτικών και έργων Δημοσίου ακόμα και εξειδικευμένων κατηγοριών (Οδοποιίας , Λιμενικά, Υδραυλικά).