Διαμόρφωση χώρου ειδικών αναγκών (Εργαστήρι Ψυχοκινητικής)

Αναδιαμόρφωση ανακαίνιση διαμερίσματος σε οδοντιατρείο (Μεσογείων – Αγία Παρασκευή)

Ανακαίνιση χώρου υποδοχής σε επαγγελματικό χώρο
(Ασφαλιστικό γραφείο – Βασιλίσσης Σοφίας)