Ανακαίνιση μεζονέτας (Κηφισιά)

Μετατροπή επαγγελματικού χώρου σε δωμάτια (χρήση AirBnb) στην περιοχή του Ψυρή

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στο Ψυχικό